Solutii integrate de gestiune a deseurilor

Mai multe
ยป
Legislatie & GDPR

 Legislatie

Societatea comerciala Sergent Paper SRL este autorizata spre functionare în domeniul colectarii, transportului, depozitarii, valorificarii si  reciclarii deseurilor de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj, conform Autorizatiei de Mediu nr. 180/06.12.2018.
 
SC Sergent Paper SRL este, de asemenea, înscrisa în Registrul operatorilor economici autorizati care valorifica deseuri de ambalaje sau le incinereaza în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie, lista emisa de Ministerul Economiei, Comertului si Turismului cf. art.18, alin.3 din H.G. 621/2005 completata cu H.G. 247/2011.
 
În conformitate cu art. 16 din H. G. Nr. 621 din 23 iunie 2005 completata cu H. G. 247/2011 privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, operatorii economici care introduc pe piata deseuri au responsabilitatea de a-si îndeplini obiectivele anuale de valorificare si reciclare a acestora, obiective statuate conform art. 14 si 16 ale aceleiasi hotarâri. În calitatea sa de operator autorizat în domeniul salubritatii, Sergent Paper vine în ajutorul acestora, oferind servicii de colectare, transport, depozitare, valorificare si  reciclare a deseurilor. În ceea ce priveste cantitatile de deseuri preluate, Sergent Paper furnizeaza anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.


 Conform Regulamentului European 679/2016 privind GDPR intrat in vigoare in Romania incepand cu 25 mai 2018, operatorii economici au obligatia de a implementa si respecta o serie de dispozitii clare in scopul protectiei datelor personale ale tuturor persoanelor fizice din cadrul UE si SEE. Sergent Paper urmareste sa se alinieze acestor norme de protectie a datelor personale atat ale 
persoanelor fizice aflate in contract de salubrizare, cat si alepartenerilor sai. Pentru mai multe informatii cu privire la politica noastra GDPR, precum si la drepturile persoanelor vizate, accesati documentele:

Informare GDPR persoane fizice
Informare GDPR parteneri Sergent Paper isi desfasoara activitatea in interiorul urmatorului cadru legislativ:

LEGISLATIE CADRU 


Directiva 2008/98/EC privind deseurile
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Legea nr. 27/2007 privind aprobarea O.U.G. 61/2006 si modificarea si completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificata si completata prin O.U.G. nr. 39/2016
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare


FONDUL DE MEDIU

 
O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, completata si modificata prin Ord. nr. 25/2008 si Ord. nr. 15/2010, aprobata prin Legea nr. 167/2010, O.U.G. nr. 115/2010
O.U.G. nr. 196/2006 aprobata prin Legea nr. 384/2013, modificata prin O.U.G. nr. 39/2016
Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului si continutul formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul de Mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, modificata cu Ordinul nr. 1477/2010 si Ordinul nr. 35/2014
Ordinul nr. 578/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat si completat ulterior cu Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul nr. 1032/2011 si Ordinul nr. 192/2014
O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata si completata prin O.U.G. nr. 15/2009

 

COLECTAREA SELECTIVA
 
H.G. nr 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor, a Planului National de Gestionare a Deseurilor si a Ord. M.M.D.D. nr. 1364/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor, respectiv reducerea cantitatii de deseuri ce ajung in depozite, prin realizarea programului referitor la colectarea selectiva, reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice
Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de material in scopul aplicarii colectarii selective


 
AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata prin O.U.G. nr. 38/2016
Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
Hotararea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje


 
SALUBRITATE

Legea nr. 101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind serviciul de salubrizare a localitatilor
Ord. 110/2007 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor
Ord. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor


TRANSPORT DESEURI

 
H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
H.G. nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, modificata prin Ord. nr. 919/2013
Hotararea nr. 1453/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului European (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deseuriDEPOZITARE DESEURI

Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deposit de deseuri sau deseuri biodegradabile
Hotararea nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si modificarile si completarile aduse prin Hotararea nr. 1292/2010

H.G. nr. 210/2007, Ord. nr. 27/2007, O.U.G. nr. 12/2007, aprobata prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare


TRANSPORT RUTIER SI VEHICULE


Ordinul nr. 211/2013 privind aprobarea reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania – RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare

UA-78729167-1